< Terug naar Partners

Partners

Coniche werkt samen met partners die op specifieke terreinen een waardevolle aanvulling zijn op onze diensten. Met de diensten van deze partners creëren we nog betere oplossingen. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingspartners.

 

Planmen is een expert op het gebied van WFM en daarmee de contentpartner voor de Coniche Business School bij de erkende Post-hboWorkforce Management. Ook werken we samen bij de gezamenlijke zoektocht en creatie van nieuw WFM Talent. 

 

Om informatie, kennis en vaardigheden beter te laten beklijven heeft Coniche een samenwerkingsverband gesloten met Woonoz (spreek uit Who Knows). Woonoz heeft een e-learning oplossing ontwikkeld die een antwoord biedt op het snel vergeten van informatie. Deze technologie heet Memory Anchoring® en is gebaseerd op het meest recente onderzoek op het gebied van neurowetenschappen en in het bijzonder op de mechanismen die het geheugen regelen. Voor meer informatie kijk bij E-learning 3.0.

 

Via de laagdrempelige online registratietool van Lijn2, dat los staat van andere IT-systemen, krijg je snel inzicht in de aard en samenstelling van jouw klantcontactvolume. Deze inzichten stellen je in staat om cijfermatig te onderbouwen waar knelpunten in je processen liggen en je contactvolume stap voor stap te verminderen. Coniche zet deze tool regelmatig in bij haar opdrachtgevers. Kijk hier voor meer informatie.

Coniche en FINTREX hebben samen het concept ‘Connect2Work’ ontwikkeld. C2W is een programma dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt met de reïntegratie, door ze op te leiden en aan een baan in klantcontact te helpen met de juiste begeleiding. Coniche levert de training en opleiding en FINTREX zorgt voor de verloning van de medewerkers. Kijk ook even bij MVO voor meer informatie.

 

Op vele terreinen werken wij samen met het UWV, met als belangrijkste reden dat het UWV werken in klantcontact aangemerkt heeft als ‘Kansberoep’. Coniche Business School is erkend opleidingspartner en gelooft in het arbeidsmarktpotentieel dat er nog is in de doelgroepen WW, WWB en de Participatiedoelgroep. Kijk op deze link voor meer informatie.

 

Een goede match tussen de competenties van een kandidaat/talent en de behoeften van de organisaties is essentieel. Dit kun je niet alleen uit een gesprek of intake halen. Een assessment dat een kandidaat matcht met het gewenste profiel van de organisatie wat betreft de competenties, is hierbij zeer waardevol. Coniche gebruikt het assessment van MatchQ in haar eigen dienstverlening en biedt dit ook aan haar relaties aan voor een juiste selectie aan de voordeur, van agents tot management.

 

OBI4wan en Coniche leveren binnen deze samenwerking een prachtige tool met alle daarbij behorende expertise en ondersteuning (OBI4wan). Daarnaast kunnen ze ook medewerkers beoordelen op webcare-geschiktheid voor een organisatie. Medewerkers kunnen worden opgeleid zodat ze de juiste vaardigheden verkrijgen. Ook biedt Coniche ondersteuning en advies aan organisaties, om zo tot een passende uitstraling in webcare te komen.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , heeft ook een behoorlijke impact op het werken binnen een klantcontactorganisatie. Coniche en privacy consultancyorganisatie DMCC Nederland hebben de handen ineen geslagen en bieden samen e-learning specifiek voor privacybewustwording van klantenservicemedewerkers aan. Kijk hier voor meer informatie.

 

Brancheverenigingen

Coniche gelooft in het delen van kennis en wil een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Als één van de toonaangevende kennispartijen op dit vakgebied is het een maatschappelijke plicht om brancheverenigingen te helpen en te ondersteunen. Dit doet Coniche met veel plezier als bestuurslid, als sponsor en als kennispartner. Hieronder een overzicht van de verenigingen waarin wij een actieve rol vervullen.

 

Customer Contact Management Association is een beroepsvereniging en biedt een inspirerend platform voor professionals binnen contactcenters. CCMA heeft als doel de positie van professionals in klantcontact te versterken. Dat doen ze door actieve leden en kennispartners te verbinden.

De Klantenservice Federatie is een branchevereniging in het snel ontwikkelende vakgebied klantcontact. Belangenbehartiging, kennisdeling en onderzoek in de sector zijn de belangrijkste speerpunten.

 

Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) is de community van, voor en door professionals die (mede-)verantwoordelijk zijn voor klantgerichtheid binnen de eigen organisatie en/of die van anderen.

 

FEDMA is de Federation of European Direct and Interactive Marketing en vertegenwoordigt de belangen van data-driven marketeers van heel Europa in Brussel. PEEAC is de accreditatiecommissie die op Europees niveau de kwaliteit bewaakt van opleidingen in dit vakgebied.