Mooie leerzame wisselwerking tussen Topsport en onze klanten

< Terug naar Coniche

Coniche Topvolleybal Zwolle

In het seizoen 2018-2019 prijkt de naam Coniche weer op de shirts van de volleyballers van Topvolleybal Zwolle. De resultaten uit het voorgaande seizoen geven voldoende aanleiding om de succesvolle samenwerking voort te zetten en zelfs te intensiveren. Coniche Topvolleybal Zwolle wordt zo een echte innovatiepartner als het gaat om zelfsturende teams.

Traditionele lijnen doorbreken
Topvolleybal Zwolle doorbreekt de traditionele hiërarchische lijnen binnen de organisatie van sportteams en sportverenigingen. Iedereen kent het beeld van een trainer/coach die bepaalt wat er gebeurt en hoe er gespeeld wordt met daarboven een bestuur dat de trainers aanstelt en indien nodig ontslaat. Coniche Topvolleybal Zwolle pakt dit totaal anders aan. Het team en dus de spelers staan centraal en bepalen in hoge mate wat er gebeurt, hoe er getraind wordt en hoe er gespeeld wordt. Trainers/coaches maar ook het bestuur zijn faciliterend aan het team en ieder draagt vanuit zijn eigen expertise bij aan de doelstellingen van het team.

Innovatiepartner
Vanaf dit seizoen wil Coniche Topvolleybal Zwolle zich duidelijker profileren als kennis- en innovatiepartner. Beide partijen gaan elkaar versterken door kennis te delen en gezamenlijk nieuwe inzichten te creëren, onder meer op het gebied van zelfsturing en agile werken. Zo zal Coniche Topvolleybal Zwolle onderzoeken uitvoeren en experimenteren op het gebied High Performing Teams. Dit levert nieuwe inzichten, content en trainingsmateriaal op. Voor de sport én voor Coniche die deze inzichten toepasbaar maakt voor haar klanten.