Nederland klantgericht maken? Laten we beginnen op de scholen..

< Terug naar Business School

Belevingsgericht werken voor ROC’s

Wil je als ROC of opleidingscluster binnen een ROC voorop lopen en jouw studenten aan je binden door ze een echt waardevolle toevoeging te bieden voor je opleiding(en)? Ontbreekt het je aan kennis en/of capaciteit dit op een gedegen manier te realiseren? Of wil je juist heel bewust gebruik maken van een expert op dit gebied om echt onderscheidend te zijn?

Coniche Business School ondersteunt je om keuzedeel ‘Belevingsgericht werken’ op professionele wijze toe te voegen aan je opleidingspalet. We hebben ervoor gezorgd hebben dat dit keuzedeel bovensectoraal (overzicht_sectoroverstijgend_gekoppelde_keuzedelen_0.pdf) gekoppeld is. Dus welke opleiding op niveau 3 of niveau 4 jouw student ook volgt, het past altijd!

Coniche Business School is een modern, no-nonsense en vooral praktijkgerichte onderwijsinstelling. In al onze opleidingen komt onze persoonlijke aanpak en benadering naar voren, dus natuurlijk ook bij het keuzedeel ‘Belevingsgericht werken’.

Uit CEDEO rapport 2017: “Het programma was helemaal aangepast aan de doelgroep. De samenwerking verliep prima.
De opleidingen worden beoordeelt als interactief en praktijkgericht: “Uit de reacties blijkt dat het super-interactief is geweest.

Samenwerkingsmogelijkheden

  1. Volledig uitgevoerd door trainers/docenten van Coniche Business School, incl. lessen, lesmateriaal en bijbehorende tentamens*.
  2. Gedeelde uitvoer waarbij lessen professioneel verzorgd worden door trainers/docenten van Coniche Business School maar waarbij eigen docenten(team)/ROC nakijken van opdrachten en bijbehorende tentamens* voor hun rekening nemen.
  3. Uitvoer door eigen docenten(team)/ROC waarbij Coniche Business School jouw docenten(team) traint en instrueert en jaarlijks up-to-date lesmateriaal en bijbehorende tentamens* aanreikt.

* De eigen Examencommissie is en blijft uiteraard verantwoordelijk voor vaststelling van de door Coniche Business School beschikbaar gestelde examenproducten/tentamens.

Wil je meer weten over het keuzedeel belevingsgericht werken? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe.